Publicerad:

Senast ändrad:

Föredrag 14 februari: Europas energikris - Hur påverkas Munkedal?

Porträttbild infälld mot bakgrund av en kraftledning

Tisdag 14 februari kl. 18.30 kan företagare, kommunala verksamheter, bolag, föreningar och andra intressenter ta del av ett föredrag om energikrisen, hållet av energimarknadsanalytiker och energistrateg Arne Bergvik i mötessalen Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle.

Om föredraget

Det stormar på energimarknaden. Och vintertid ställs energikrisen på sin spets. Genom stoppade energileveranser vill Ryssland splittra Europas stöd till Ukraina. För kommuner och regioner, företag och invånare betyder energikrisen mycket stora störningar och höga kostnader som kan leda till kreditförluster, förlorad samhällsservice och stukat invånarförtroende.

På föredraget visualiseras den energikris som vi går igenom, vad den beror på, hur den drabbar oss och vilka strategier vi kan använda för att behålla företagen och kommuninvånarnas förtroende genom stormen.


Det här lär du dig:

Energikris i Europa

  • Varför har vi en energikris och varför blir den värre år 2023?
  • Hur allvarlig är situationen och vad krävs av samhället?

Förtöj för storm

  • Vad innebär energikrisen för samhället? Vilka sektorer drabbas hårdast?
  • Vad behöver vi vara medvetna om och vad behöver vi ta reda på för att förtöja för storm?
  • Vad behöver industrin av politikerna för att utvecklas och för att slå vakt om arbetstillfällena i kommunen?
  • Vad är systemomställningen och varför är den så viktig för ekonomin?
  • Konkreta förslag på typer av risker som kommunerna sitter på idag och vilka dialoger som måste till för att behålla företagen och invånarnas förtroende genom krisen.

Tid och plats

När: Tisdag 14 februari, kl. 18:30–20:00

Var: Möteslokalen Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, Kustvägen 12, Dingle

Anmälan:

Föranmälan görs via e-post: anmalan-sbf@munkedal.se senast den 10 februari.Vid frågor, kontakta samhällsbyggnadschef Peter Karlsson, e-post: peter.karlsson@munkedal.se, telefon: 0524-180 25

Tipsa webbredaktionen