Publicerad:

Senast ändrad:

Ny certifiering ska få fler att välja yrken inom vård- och omsorg

Många människor som knyter samman bandFörstora bilden

Under certifieringsceremonin knöts band samman.

För tre år sedan bestämde sig kommunerna i Lysekil, Munkedal och Sotenäs för att ansöka om att certifieras som vård- och omsorgscollege. Det innebär att vård- och omsorgsutbildningar får en kvalitetsstämpel som kan göra yrket mer attraktivt. Efter ett års intensivt arbete är kommunerna nu certifierade, vilket firades vid en gemensam ceremoni.

Vård- och omsorgscollege är en samverkan mellan arbetsliv och utbildning för kompetensförsörjning i vård och omsorg. De utbildare som är med i certifieringen är Gullmarsgymnasiet, med vård- och omsorgsprogrammet, samt den kommunala vuxenutbildningen i de tre kommunerna.


- Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått den här certifieringen, säger Johanna Eklöf som är ordförande för det nya lokala vård- och omsorgscolleget, och chef för välfärdsförvaltningen i Munkedals kommmun. Vi har stora utmaningar vad gäller bemanning och kompetens inom vården, och med detta nya samarbete hoppas vi öka intresset för dessa yrken.


Person håller tal och visar upp certifieringsbevisFörstora bilden

Johanna Eklöf tog emot certifieringsbeviset för Vård- och omsorgscollege


Ceremonin, som hölls i Dingle, samlade många representanter från skola och arbetsliv, däribland lärare, elever, olika delar av de kommunala förvaltningarna, samt representanter från fackliga organisationer. Den traditionella bandklippningen hade ersatts av en övning där deltagarna istället flätade ihop ett band – för att visa att certifieringen är något kommunerna gör tillsammans.


- Vi har redan under ansökningstiden märkt ett ökat samarbete, säger Chatarina Agnulf Nyman, lärare och samordnare för arbetet kring ansökan. Vi har också sett att vi redan gör mycket bra saker, men med ett mer strukturerat arbete kan vi dela med oss och hjälpa varandra ännu mer. Nu börjar arbetet med att göra verklighet av våra planer.


Personer som håller tal tillsammansFörstora bilden

Chatarina Agnulf Nyman berättade tillsammans sina kollegor om certifieringsprocessen i de tre ansökande kommunerna.


Martin Odell är rektor på Gullmarsgymnasiet i Lysekil. Han ser många fördelar med certifieringen.


- Förutom samarbetet med bransch och andra skolor får vi även tillgång till utbildningar, checklistor och material genom det nationella vård- och omsorgscolleget. Min stora förhoppning är att fler kommer att söka till vård- och omsorgsutbildningar tack vare vår certifiering och att vi kan erbjuda eleverna ännu bättre utbildningar som ger den kunskap som arbetsgivaren efterfrågar.

 


Marsipantårta med texten VO-College SMLFörstora bilden

Munkedals kommuns måltidsavdelning hade ordnat med snittar och tårta dagen till ära.

Närbild på snittar


Om Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege skapades 2008 för att vara en drivkraft i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Här samverkar offentliga och privata arbetsgivare med utbildningsanordnare, fackliga organisationer högskola/universitet och ibland även arbetsförmedlingen.


Det finns idag 22 regionala VO-college med cirka 100 tillhörande lokala VO-college. Det är föreningen Vård- och omsorgscollege som certifierar samverkan.


Föreningen drivs av fackförbundet Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och Fremia.

 

Läs mer på Vård- och omsorgcolleges webbplatsTipsa webbredaktionen