Publicerad:

Senast ändrad:

Safer Internet Day – för ett säkrare internet för barn och unga

Två barn tittar i en mobil som den ena håller i. Flickan som håller i mobilen ser glad ut.

I dag, den 7 februari, infaller årets Safer Internet Day. EU-initiativet Safer Internet Day startade 2004 och har sedan dess lyfts av organisationer och företag i olika länder med syfte att främja ett säkrare internet, med särskilt fokus på barn och unga. I Sverige driver Statens medieråd tillsammans med barnrättsorganisationerna Bris och ECPAT, Sveriges Safer Internet Centre (SIC Sverige). Safer Internet-centren arbetar runtom i Europa för att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella.

Så arbetar SIC Sverige

SIC Sverige har tidigare bestått av Statens medieråd och Bris (2021-2022). ECPAT ingår i samverkan 2023-2024. SIC Sverige består av tre delar:

  • Ett kunskapscenter som drivs av Statens medieråd, och bland annat tar fram rapporter och pedagogiska verktyg, samverkar med nationella och internationella aktörer, utvecklar metoder för att öka barns delaktighet och inflytande samt arrangerar evenemang och kampanjer.
  • En stödlinje för barn som drivs av Bris. Via chatt, mejl och telefon kan barn varje dag, dygnet runt, få information och stöd från Bris kuratorer. EU:s harmoniserade telefonnummer till stödlinjer för barn, 116 111, går i Sverige till Bris. Vuxna som har frågor eller känner oro kan kontakta stödlinjen för vuxna.
    Bris stödlinje för barn
    Bris stödlinje för vuxna
  • En rapporteringsfunktion (hotline) som drivs av barnrättsorganisationen ECPAT. De har en webbaserad hotline där allmänheten kan tipsa om alla former av misstänkt sexuell exploatering eller övergrepp på barn (till exempel dokumenterade sexuella övergrepp på barn, grooming, sexuella övergrepp på barn i samband med turism eller resa, människohandel med barn för sexuella syften).
    ECPAT:s hotline


Mer information om SIC Sverige


Tipsa webbredaktionen