Publicerad:

Senast ändrad:

Munkedals kommun gör ett positivt resultat 2022

Översiktsbild övre en bollhallsplan med människor i bakgrundenFörstora bilden

Invigning av ny bollhall i september 2022.

Kommunens preliminära resultat för 2022 uppgår till 10 miljoner kr, att jämföra med budgeterat resultat på 15 miljoner kr. Resultatet belastas med en engångspost om 12 miljoner kr, vilket är orsaken till att det budgeterade resultatet inte nås. Investeringarna uppgår till 151 miljoner kr för året. De stora investeringarna har genomförts inom förskola, skola, kultur och fritid.

– Trots att vi har en extraordinär engångskostnad på grund av ett oväntat återkrav från Försäkringskassan, har kommunen ett positivt resultat för 2022. Det visar att vi har en god ekonomisk balans i kommunen som helhet, berättar kommundirektör Ylva Morén.

 

Under 2022 uppgick investeringarna till 151 miljoner kr, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Bland annat har det investerats i en ny bollhall på Kungsmark, ombyggnad och renovering av Hedekas skola, renovering av förskolan i Dingle samt en nybyggnation av en stor förskola på Brudås med namnet Skogsbackens förskola.

 

Även kommande år kan kommunen stå inför stora investeringar i skolor och äldreboende. Det innebär att kommunen kommer behöver låna mer pengar för finansieringen. Kommunens resultat stärker kommunens kassa så att lånebehovet minskar. Det är därför viktigt att kommunen har en god ekonomisk hushållning även kommande år.

 

– Med tanke på det förändrade omvärldsläget med exempelvis inflation, räntehöjningar och höjda energikostnader är det därför än viktigare att kommunen håller uppe en bra resultatnivå de kommande åren, säger Ylva Morén. Det gäller att ha en fortsatt kontroll på kostnadsutvecklingen och fortsätta arbetet med effektivisering i verksamheterna via exempelvis digitalisering och nya arbetsmetoder.
Tipsa webbredaktionen