Publicerad:

Senast ändrad:

Många aktörer på plats på Mötesplats Samhällsbyggnad

Två leende personer som visar upp broschyrer om bygglovFörstora bilden

Planhandläggare Lisa Gunnarson och bygglovshandläggare Adam Frändegård fanns på plats för att prata om byggrelaterade frågor.

Under måndagen 20 februari var Mötesplats Samhällsbyggnad på plats i kommunhuset Forum. Mötesplats Samhällsbyggnad är en möjlighet för kommunens invånare att möta flera av kommunens verksamheter och delge sina tankar och frågor. Ambitionen är att arrangera återkommande dialogmöten på olika orter i kommunen.

I början av november förra året var det premiär i Hällevadsholms Folkets hus för samhällsbyggnadsförvaltningens nya mötesforum Mötesplats Samhällsbyggnad.


Person som står framför en rollup med texten kommunal energi- & klimatrådgivningFörstora bilden

Pål Kindblom, energirådgivare, berättade om hur du kan minska din energianvändning och klimatpåverkan och samtidigt spara pengar.


Ambitionen är att arrangera återkommande dialogmöten på olika orter i kommunen - och i går var Mötesplats Samhällsbyggnad på plats i kommunhuset Forum i Munkedal.

På plats fanns representanter för samhällsbyggnads verksamheter, de kommunala bolagen Rambo och Västvatten, samt näringsliv, besöksnäring, säkerhetsstrateg.


Bild på bord med give-aways och frågan "Hur många liter vatten hinner du spara"Förstora bilden

Västvatten informerade om sin verksamhet.


För Peter Karlsson, samhällsbyggnadschef, är initiativet ett sätt att samla flera verksamheter inom samhällsservice för att möta kommunens invånare och aktörer för dialog kring samhällsutveckling.


– Vi arbetar för fullt med kommunens nya översiktsplan, ÖP 2040, och de dialogprocesser som den innefattar. Men vi ser även vinster med att bredda dialogen kring fler samhällsviktiga processer som exempelvis detaljplaner, hållbarhet och våra gemensamma ytor, berättar Peter Karlsson.


Leende person framför en rollup med texten "Näringslivsutveckling"Förstora bilden

Ulrika Larsson, näringslivsutvecklare, informerade om näringsliv och besöksnäring.


Under våren planeras Möteplats Samhällsbyggnad att hållas i Hedekas i april. Platsen är ännu ej bestämd.

– Ambitionen är att återkommande anordna mötesplatser runt om i kommunen i det här formatet, säger Peter Karlsson. Hur ofta, beror till stor del på vilken efterfrågan och vilket intresse från våra kommuninvånare vi ser. Vi hoppas på ett ökande antal besökare för varje gång, då vi gärna ser fler frågor och diskussioner om kommunen och vår gemensamma framtid.


Närbild på leende person

Peter Karlsson är chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Munkedals kommun.

 

 

Bord med broschyrer. På en står det "Så funkar det nya passersystemet till återvinningscentralen."Förstora bilden

Det kommunala miljöföretaget Rambo informerade bland annat om ett nytt passersystem på återvinningscentralerna.

 

 

Person som håller upp broschyren "Om krisen eller kriget kommer"Förstora bilden

Markus Ljungberg, säkerhetsstrateg, berättade om beredskap i hemmet och i kommunen.

 

 

Färgglada pennor och pysselmaterial på ett bordFörstora bilden

I barnens skaparverkstad finns möjlighet att pyssla och skapa kring exempelvis hur en lekplats kan se ut.

 

 

 

 

 

Tipsa webbredaktionen