Publicerad:

Senast ändrad:

Enkät lyfter fram viktiga frågor för näringslivet

Två leende personer utomhusFörstora bilden

Susann Haggren och Ulrika Larsson.

Nyligen släpptes resultatet av årets enkätundersökning från Svenskt Näringsliv gällande det lokala företagsklimatet. Det är en attitydundersökning som skickas ut till 200 företag inom olika branscher i kommunen, varav 80 företag valde att svara på enkäten. Årets undersökning lyfter fram trygghet och säkerhet, kompetensförsörjning samt dialog mellan näringsliv och beslutsfattare som viktiga frågor för näringslivet. 

- Undersökningen är en av flera viktiga vägvisare i vårt arbete, och näringslivets svar ger oss en indikation på vilka fokusområden vi bör prioritera, säger Ulrika Larsson, näringslivsutvecklare i Munkedals kommun.


Viktiga frågor i årets undersökning är trygghet och säkerhet, dialog mellan kommunens beslutsfattare och näringslivet – samt kompetensförsörjning.

 

- Årets mätning påvisar att Munkedals kommun bör prioritera kompetensförsörjning genom utbildning, matchning och attraktion, service, bemötande och ömsesidig förståelse i myndighetsärenden - samt samhällsutveckling genom bostäder, infrastruktur och strategiska planer, säger Susann Haggren, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv.

 

Det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i Munkedals kommun är 3,3 på en 6-gradig skala, att jämföra med snittet 3,5 i Västra Götaland.

 

Läs mer om undersökningen på webbplatsen Företagsklimat