Publicerad:

Senast ändrad:

Bidra till att stoppa spridningen av invasiva arter

Fotografi på en gul skunkkalla

Gul skunkkalla är en av flera invasiva arter i vår natur

Du som privatperson är viktig i arbetet med att stoppa spridningen av invasiva främmande arter. Det handlar mest om att göra rätt när du hanterar invasiva växter i din trädgård eller om att dina exotiska husdjur kan bli invasiva om de kommer ut i naturen.

Att öka kunskapen om invasiva främmande arter är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna. Ju större medvetenhet om problemet och om hur arterna sprids desto troligare att människor hanterar invasiva arter rätt.

 

På Naturvårdsverkets webbplats får du information och tips om hur du som privatperson kan bidra till att stoppa spridningen av invasiva arter.

 

Invasiva främmande arter - Naturvårdsverket