Publicerad:

Senast ändrad:

Kalkning av sjöar och våtmarker i Munkedals kommun

Miljöenheten informerar om att årets kalkningsinsatser med helikopter av sjöar och våtmarker i Munkedals kommun börjar i morgon tisdagen den 25 juli.

Eldning av kol, olja och andra fossila bränslen har medfört
utsläpp av svavelföreningar som har försurat mark och vatten i stora delar av Sverige under de senaste 100 åren. Nu minskar det sura nedfallet, men många tusen sjöar är fortfarande så försurade att de regelbundet måste kalkas för att känsliga arter ska kunna överleva där.

 

Mängden som kommer att spridas i år är 197 ton, vilket är en tredjedel av den mängd som normalt sprids. Spridningen kommer i år endast ske endast inom Hornborebäckens och Vågsätersbäckens avrinningsområden.


Mer information

Mer information om kalkning och försurning finns bland annat på Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets webbplatser:

 

Länsstyrelsen om kalkning

 

Havs- och vattenmyndighetens webbplats om kalkning

 

Frågor?

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:


Magnus Karlsson

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Telefon (växel): 0523-66 40 00

E-post: miljoenheten@sotenas.se