Publicerad:

Senast ändrad:

Allemansrätten är fantastisk!

Ett upplyst tält på natten vid en sjö med en stjärnklar himmel.

Allemansrätten bidrar till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa. Men, allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter. Vi som använder allemansrätten och vistas i naturen behöver också ta hänsyn; till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

Naturvårdsverkets webbplats hittar du information om de möjligheter allemansrätten ger oss och om vilka hänsyn vi måste ta och tänka på. Informationen finns på lätt svenska, olika språk och teckenspråk.