Publicerad:

Senast ändrad:

Kalkningen av sjöar och våtmarker utförs även med båt

Årets kalkningsinsatser av sjöar och våtmarker i Munkedals kommun är i gång. Miljöenheten informerar om att det förutom helikopter även kommer att användas båt under kalkningen.

Läs mer om årets kalkning i den tidigare nyheten 2023-07-24.

 

Frågor?

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:


Magnus Karlsson

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Telefon (växel): 0523-66 40 00

E-post: miljoenheten@sotenas.se