Publicerad:

Senast ändrad:

Ökad samverkan mellan kommunen och Försvarsmakten

Två personer skakar hand varav en har militäruniform och en bok i handenFörstora bilden

Vid besöket överlämnade Amf 4:s stf regementschef Fredrik Hesselman en utgåva av Marinen 500 år till kommundirektör Ylva Morén, som en symbol för en fördjupad samverkan.

Den här veckan fick Munkedals kommun besök av Älvsborgs Amfibieregemente, Amf 4. Besöket är ett led i att öka samverkan mellan kommunen och Försvarsmakten för att stärka Sveriges totalförsvar. Amfibieregementet har ett operativt fokus på kustnära zoner, floddeltan, skärgård, inlopp, farleder och hamnar.

Försvarsmaktens nuvarande lägesbild är att den säkerhetspolitiska situationen har blivit sämre, men Försvarsmakten följer utvecklingen noga och bevakar Sveriges territorium och närliggande områden dygnet runt.

 

Just nu ser Försvarsmakten inga oroande rörelser längs våra gränser, men ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige.

 

- En god samverkan mellan civilsamhälle och försvar är en grundsten i beredskapen inför en större kris eller en krigssituation, säger Ylva Morén, kommundirektör i Munkedals kommun. Tillsammans stärker vi Sveriges totalförsvar och förmåga att hantera svåra situationer.

 

Civilt försvar + militärt försvar = totalförsvar

Det civila försvaret i Sverige består av myndigheter, kommuner, regioner, företag, organisationer och privatpersoner som tillsammans stärker landets motståndskraft vid krigsfara eller krig. Det innebär att alla som bor i Sverige har ett ansvar att försvara Sverige och bidra efter sin förmåga.

 

Det militära försvaret i Sverige består av Försvarsmakten och Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter. Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Men det ingår även bland annat att skydda Sveriges handlingsfrihet inför politisk och militär påtryckning och att öka Sveriges säkerhet genom att delta i insatser här i Sverige, i närområdet och internationellt.

 

Totalförsvaret är det civila och militära försvaret tillsammans. Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig - för att kunna försvara Sveriges gränser och de värderingar som ligger till grund för vårt samhälle.

 

Mer information

 

Mer information om Älvsborgs Amfibieregemente

 

Mer information om totalförsvar - MSB