Brukarundersökningar

Bild på två händer som håller en surfplatta som visar en enkät.

I slutet av september fram till den sista oktober kommer du som har kontakt med Munkedals kommun via individ- och familjeomsorgen (IFO) eller socialpsykiatrin/LSS att bli erbjuden att delta i årets brukarundersökning. Du som brukare eller klient kommer att ges möjlighet att få svara på en enkät som handlar om hur du upplever dina kontakter med verksamheterna och det stöd som du är beviljad. Det är viktigt för Munkedals kommun att få ta del av ditt perspektiv. Resultatet används för att utveckla verksamheten i dialog med brukare och personal.

Undersökningarna är en del av öppna jämförelser som sker årligen via SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Deltagandet är frivilligt och anonymt. Du som är aktuell för att delta i undersökningen kommer att få frågan i samband med kontakt med din socialsekreterare eller verksamhetspedagog.


Undersökningen kan ske på svenska, engelska, finska, arabiska, dari, pashto, somaliska och tigrinja.


Inom socialpsykiatri/LSS fungerar din verksamhetspedagog som frågeassistent och samlar in uppgifterna, antingen via appen Picto-Stat eller via pappersenkät. Enkäten kan anpassas med uppläsning, bildstöd och/eller teckenstöd.

Har du några frågor?

Har du några funderingar om brukarundersökningen om individ- och familjeomsorgen, kontakta Wivi-Anne Wiedemann på telefon 0524-183 79.


Har du några funderingar om brukarundersökningen om socialpsykiatri/LSS, kontakta Madeleine Olsson på telefon 0524-183 85 eller Jane Sörensen på telefon 0524-180 04.

Tidigare undersökningar

Om du vill veta mer kan du läsa om brukarundersökningen på SKR.se eller gå in och se tidigare resultat på Kolada.se under respektive område.