Publicerad:

Senast ändrad:

Kviströmsdagen den 30 september

Foto på flera personer på en äng. Längre bort på ängen står ett tiotal personer i uniformer och skjuter med gevär. Kring dem ligger rök. Till höger i bild står en publik bakom avspärrningsband.

För snart 235 år sedan, den 29 september år 1788, ägde slaget vid Kviström rum. Då anföll 9 500 dansk-norska soldater Sverige vid Munkedal och Kviström. Hären mötte 900 svenska soldater som till slut var tvungna att kapitulera. Detta uppmärksammas lördagen den 30 september på Kviströms gästgiveri med bland annat uppvisning av Westgiöta Gustavianer, historik om platsen och konsert.

Tipsa webbredaktionen