Publicerad:

Senast ändrad:

Tyck till om Munkedals kommuns vattentjänstplan

Vattenfall

Just nu pågår samråd för Munkedals kommuns vattentjänstplan. Under samrådet finns det möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

Ta del av förslag till vattentjänstplan

Samrådshandlingarna finns tillgängliga att läsa eller ladda ner som PDF. Under samrådstiden kommer samhällsbyggnadsförvaltningen finnas på plats på olika orter för att möta allmänheten, visa samrådshandlingar, svara på frågor och ta emot synpunkter.

 

Lämna synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas via ett digitalt formulär, via e-post eller post. Samrådet pågår mellan den 16 oktober och 6 november 2023.

 

Mer information om vattentjänstplanen

 

 

 

Tipsa webbredaktionen