Certifiering ska få fler att arbeta inom vård och omsorg

Två kvinnor som ler mot kameran. Kvinnan till vänster håller i ett papper, kvinnan till höger håller i en blomstebukett.

Julia Lindwall, avdelningschef socialt stöd i Lysekil och Tuula Johansson, Årets handledare.

Nu pågår den nationella vård- och omsorgscollegeveckan och då vill vi passa på att uppmärksamma vårt eget college och våra handledare – särskilt Tuula Johansson, Årets handledare inom vårt lokala vård- och omsorgscollege!

För snart ett år sedan bildades ett nytt lokalt vård- och omsorgscollege när kommunerna i Sotenäs, Munkedal och Lysekil certifierades av den nationella föreningen Vård- och omsorgscollege.

 

Syftet med VO-college är att arbetsliv, utbildare och fackliga organisationer arbetar tillsammans på ett strukturerat sätt för att utveckla och förbättra verksamheterna. Denna samverkan ska bidra till att fler har rätt kompetens och vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden.

 

De utbildare som är med i certifieringen är Gullmarsgymnasiet, med vård- och omsorgsprogrammet, samt den kommunala vuxenutbildningen i de tre kommunerna som utbildar i yrkespaketen inom vård och omsorg.

 

Vi vill även uppmärksamma våra handledare, särskilt Tuula Johansson som blivit utsedd till Årets handledare, en utmärkelse som i år utses för första gången. Tuula Johansson arbetar som stödpedagog inom socialt stöd i Lysekils kommun, och har fått utmärkelsen för att hon är en bra ambassadör och förebild för yrket.

 

En kvinna och en man som ler mot kameran. På väggen bakom dem syns en skylt där det står vård- och omsorgscollege.

Sandra Andersson och Mahmoud Alyassin, hemtjänsten.

 

Handledarna är den förlängda armen mellan skola och yrkesliv, och utbildas inom Vård- och omsorgscollege. De vägleder elever som gör praktik och är en resurs vid introduktion av nya medarbetare.

 

Två kvinnor i blå kläder som ler mot kameran. På väggen bakom dem syns en skylt där det står vård- och omsorgscollege.

Camilla Johansson och Katarina Johannesson, Dinglegården.

 

Läs mer om Vård- och omsorgscollege