Publicerad:

Senast ändrad:

Tyck till om översiktsplan 2040

Illustrerad bild över en geografiskt område

Just nu pågår samråd för Munkedals kommuns nya översiktsplan 2040, som visar hur mark- och vattenområden ska användas och utvecklas. Under samrådet har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter. Den 1 och 2 november har du möjlighet att ställa frågor till samhällsbyggnadsförvaltningen på kommunhuset Forum.

Ta del av förslag till översiktsplan

Den nya översiktsplanen är digital och består av kartor och texter. I den digitala handlingen finns information om hur du bäst tar del av förslaget och du kan även lämna dina synpunkter digitalt.

 

Översiktplanen finns även tillgänglig som PDF, samt i pappersformat på kommunhuset Forum i Munkedal.

 

Den 1 och 2 november kan du träffa samhällsbyggnadsförvaltningen som visar samrådshandlingar, svarar på frågor och tar emot synpunkter i kommunhuset.

 

Information - Kommunhuset Forum, Gullmarsalen

1 november 2023 kl. 10.00 –14:00

2 november 2023 kl. 16:00 –19:00

 

Lämna synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas via ett formulär som finns i den digitala samrådshandlingen eller via e-post och post. Samrådet pågår mellan den 4 oktober och 26 november 2023.

 

Läs mer på munkedal.se/op2040

 

Tipsa webbredaktionen