Lämna förslag till användande av medborgarbudget 2023

Illustrerad grupp med människor och texten "Medborgarbudget 2023"

Medborgarbudget är ett sätt för kommunen att involvera medborgare i att prioritera resurser. Munkedals kommun har en årlig medborgarbudget om 100 000 kr som kan användas till en eller flera satsningar som genomförs i kommunen. Förslag till användande av medborgarbudget kan lämnas av enskilda kommuninvånare och genomförs av en förening eller kommunen. Vi påminner om att förslag för 2023 behöver lämnas till kommunen senast den 29 november.

Efter att förslagen har lämnats in kommer kultur- och fritidsnämnden att besluta om vilka förslag som går att rösta på. Du som kommuninvånare får sedan möjlighet rösta på de förslag du anser ska genomföras. Omröstningen kommer ske i december via webbplatsen munkedal.se.

 

Medborgarbudgeten kan exempelvis användas till att möjliggöra aktiviteter, köpa in utrustning eller
medfinansiera större projekt. Förslaget ska vara praktiskt genomförbart och vara tillgängligt för
allmänheten.

 

Lämna förslag till användande av medborgarbudget

Förslag till användande av medborgarbudet 2023 skickas till kommunen via e-post till kommun@munkedal.se senast den 29 november 2023.

 

Kriterier för medborgarbudget

  • Den totala medborgarbudgeten kan användas till en eller flera satsningar som genomförs i Munkedals kommun.
  • Medlen kan tex. användas till att möjliggöra aktiviteter, köpa in utrustning eller medfinansiera större projekt.
  • Förslaget ska vara praktiskt genomförbart och vara tillgängligt för allmänheten.
  • Satsningar kan genomföras av en förening eller kommunen, men ska ske på förslag/initiativ från enskilda kommuninvånare.
  • Medel betalas inte ut till privatpersoner.
  • Eventuell kostnad för underhåll och skötsel ska bifogas förslaget.
  • Nämnden fattar beslut om vilket/ vilka förslag som kan genomföras. De kandidater som har ansökt om medborgarbudget bjuds in till nämndssammanträde. De förslag som nämnden beslutar om som är genomförbara presenteras på kommunens hemsida med möjlighet att rösta om förslaget.
  • Utlysning sker via kommunens hemsida med datum för senast inlämnande samt maximalt sökbart belopp.

 

Vid frågor om förslag och kriterier, kontakta Margareta Svensson-Hjorth, enhetschef Kultur och fritid.
Tel: 0524 – 181 40, e-post: margareta.svenssonhjorth@munkedal.se


Rösta på inlämnade förslag

I december kommer du som kommuninvånare att få möjlighet att rösta på de inlämnade förslag som kultur och fritidsnämnden beslutat om. Röstningen sker via kommunens webbsida och kommer att utlysas via kommunens webbplats och sociala medier.


Medborgarbudget 2024

Under nästa år kommer det även finnas möjlighet att inkomma med förslag till användande av medborgarbudget för 2024.