Är du utsatt för våld?

Närbild på en hand som tar hårt i en persons överarm.

2022 anmäldes 29 224 misshandelsbrott mot kvinnor 18 år eller äldre. Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, uppskattar dock att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor aldrig polisanmäls. Du som blir utsatt kan ofta känna dig maktlös och frustrerad. Det är också vanligt med känslor av skuld och skam. Det är viktigt att veta att det aldrig är ditt fel om du blir utsatt för våld i en nära relation. Våld är aldrig ett uttryck för kärlek.

Kontaktuppgifter vid våld eller misstanke om våld

 

Statistik om våld

2022 anmäldes 29 224 misshandelsbrott mot kvinnor 18 år eller äldre. I 80 procent av dessa var det en bekant person som begick brottet. Mörkertalet är dock stort. I 93 procent av de anmälda våldtäktsfallen 2022 bland vuxna är det en kvinna som blivit utsatt och gärningspersonen är i de allra flesta fallen en man.

 

Statistik från Jämställdhetsmyndigheten visar att nästan 60 procent av alla kvinnor har varit utsatta för sexuella trakasserier och nästan 40 procent har varit utsatta för sexuella övergrepp. 1 av 4 unga kvinnor har blivit utsatt för sexuella trakasserier från chefer och/eller andra personer på jobbet.

 

8 530 våldtäkter mot kvinnor eller flickor polisanmäldes, visar statistik från Unizon. Det är mer än en våldtäkt i timmen, dygnet runt, året runt.

 

Statistik från Brottsförebyggande Rådet visar följande siffror när offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation:

  • 2019: 16 dödade kvinnor, 2 dödade män
  • 2020: 13 dödade kvinnor, 4 dödade män
  • 2021: 15 dödade kvinnor, 3 dödade män
  • 2022: 10 dödade kvinnor, 0 dödade män

En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är ett initiativ av organisationerna Unizon och MÄN, som stöds av Sveriges Kommuner och Regioner och Jämställdhetsmyndigheten. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma att våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga våld.

 

I år uppmärksammar Lysekils kommun, Strömstads kommun, Tanums kommun, Orust kommun, Sotenäs kommun och Munkedals kommun En vecka fri från våld tillsammans. Veckan sker också i samverkan med Polisen Västra Fyrbodal.

 

Digitala seminarier under veckan

• Om barn och ungas utsatthet på nätet och hur de påverkas av porren - Tisdag 21 november

Digital kvällsföreläsning via Lilla Edets kommun med Maria Ahlin som driver ungdomsorganisationen Changing attitudes.

Datum och tid: tisdag 21 november 2023 kl. 18:00, digitalt

Evenemanget är digitalat och kostnadsfritt, men anmälan krävs.
Se evenemangsinformation.

Arrangör: Lilla Edets kommun i samarbete med Vänersborgs kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Sotenäs kommun, Dals Eds kommun, Munkedals kommun, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Tanums kommun och Orust kommun.

• Vad är brott i nära relationer och hur går utredningsprocessen till? - Torsdag 23 november

Digital föreläsning med Polisen om Brott i nära relationer.

Datum och tid: Torsdag 23 november klockan 12:00-12:30

Alla är välkomna att delta, ingen anmälan krävs. Föreläsningen är kostnadsfri.

Till Polisens seminarie (Teams-länk)

Arrangör: Polismyndigheten i samverkan med Lysekils kommun, Vänersborgs kommun, Lilla Edets kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Sotenäs kommun, Dals Eds kommun, Munkedals kommun, Strömstads kommun, Tanums kommun, Orust kommun.

• När man inte längre kan leva sitt liv - Fredag 24 november

Digital föreläsning av Brottsofferjouren

Datum och tid: Fredag 24 november kl. 12.00 – 13.00

Till Brottofferjourens seminarie