Publicerad:

Senast ändrad:

Resultat Medborgarbudget 2023

Bildcollage: skridskor, discgolfmål, veteranbil

Nu är resultatet av omröstningen kring Medborgarbudget 2023 klar och redovisad för kultur och utbildningsnämnden. Vinnande förslag blev skridskoutrustning till ungdomsverksamhet som erhåller önskade 35 000 kr. Ett andra beviljat förslag blev anläggande av en discgolfbana, där samhällsbyggnadsförvaltningen kommer etablera en bana i Munkedal med bidrag från medborgarbudgeten om 55 000 kr. Tredje beviljade förslag blev genomförande av en fordonsträff i Valbo-Ryr som kommer att erhålla önskade 10 000 kr.

Munkedals kommun har numer en årlig medborgarbudget om 100 000 kr som kan användas till en eller flera satsningar som genomförs i kommunen. Förslag till användande av medborgarbudget 2023 har lämnats av enskilda kommuninvånare och ska vid beviljande genomföras av en förening eller kommunen.

 

I omröstningen med nära 300 inskick, har allmänheten kunnat ange hur positiva de är till olika förslag till användande av Medborgarbudget 2023. Se mer information om förslagen

 

Under våren 2024 kommer det finnas möjlighet att ge förslag till användande av Medborgarbudget 2024.

 

 

 

Tipsa webbredaktionen