Publicerad:

Senast ändrad:

Med vandring och kanot på schemat

Skolelever som går på en vandringsled.

För andra året i rad har kommunens femteklassare haft en friluftsdag med både paddling och vandring på schemat. Bakom satsningen står kommunens folkhälsostrateg Linn Karlsson, miljöstrategen Bosse Säll och kultur och friluftsutvecklaren JanOlof Karlsson. I slutändan handlar det om att barnen ska få upp en lust och vilja att vara ute i naturen.

Grundtanken med satsningen är att väva samman nyttan och värdena av hälsa, medvetenhet och respekt för sin omgivning och samtidigt ha kul tillsammans. Initiativtagarna vill även visa att friluftsliv inte behöver förknippas med prestation.
– Vi vill visa att man helt enkelt mår bra av att vara ute, både fysiskt och psykiskt. Det går att vara i skogen utan att behöva jämföra och tävla, säger miljöstrategen Bosse Säll.

Genom friluftsdagen får alla elever möjlighet att uppleva känslan av att vara ute i naturen och de får också ett litet smakprov på det friluftsliv som finns i kommunen.
– Vi vill att alla ska få en jämlik chans att komma ut i naturen och samtidigt visa den här platsen som är välkänd för Munkedal, säger kommunens folkhälsostrateg Linn Karlsson.

Platsen som hon syftar på är Kaserna, där Bohusleden passerar. En vandring på lite mer än en kilometer för eleverna, men om man så vill, en fortsättning genom hela Bohuslän.

Både på land och vatten

Barnen har delats upp i två grupper, där den ena får vandra och den andra paddla kanot som tillhandahålls av Friluftsfrämjandet Munkedal. Inför paddlingen får man en teknik- och säkerhetsgenomgång innan man får sjösätta kanoten och paddla en bana .Efter halva tiden byter man så att alla får prova på bägge delarna.

 

Barnen och lärarna har inför friluftsdagen fått förbereda sig på lektionerna inom till exempel allemansrätten. Längs vandringsleden stannar gruppen till på flera platser och diskuterar vad man får och inte får göra i naturen, kulturminnen och tittar på bäverspår. Att fånga upp vad barnen ser och känner och att sedan sätta ord på detta är viktigt. Vad är skillnaden mellan en sjö och en damm? Hur många steg är det på en kilometer och hur många steg ska man ta på en dag? Titta en groda, får man pussa den?
– Om man blir van i att vara ute och mer intresserad av vad som finns och händer i skogen så är det enklare att vilja vara rädd om den och ta hand om naturen, säger Bosse Säll.

Uppmuntra till mer friluftsliv

Folkhälsostudier visar även att många barn inte ser så hoppfullt på framtiden och det finns en oro över att man inte känner en tillhörighet. Men genom att väcka en nyfikenhet för naturen och skapa en känsla av samhörighet med miljö och omgivning, vill strategerna motverka detta.
– Vi vet att om man är mer i naturen så känner man en tillhörighet och mer mening i livet, säger Linn Karlsson.
– En viktig ingrediens med dagarna är att också uppmuntra skolorna att nyttja det tätortsnära friluftslivet och att skolorna får kännedom om förmånen att låna kanoterna gratis av Friluftsfrämjandet vid andra tillfällen säger JanOlof Karlsson.

Friluftsdagen avslutades med att måltidsenheten bjöd på mat tillredd på platsen. För dagen serverades det en vegetariskt wok ackompanjerad av solsken och frisk luft.

Barn som paddlar i en kanot med en person i förgrunden.

Eleverna fick först en kurs uppe på land i hur man paddlar, innan de fick ge sig ut på vattnet.

En vegetarisk wok

Måltidsenheten serverade lunch till eleverna utomhus under en bar himmel.

Elever som vandrar längs Bohusleden.

Eleverna delades upp i två grupper och fick prova på både vandring och paddling.

Två personer tittar mot kameran medan eleverna har ryggarna mot.

Elevernas vandring på Bohusleden är inte lång, men eleverna hinner ställa många frågor längs vägen.

En orange märkning för Bohusleden

Bohusleden är 34 mil lång, uppdelad på 27 etapper och sträcker sig från Lindome i söder till Strömstad i norr.

Tipsa webbredaktionen