Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Välfärdsnämndens myndighetsutskott
Datum för sammanträde
2021-03-31

Paragrafer

§§ 56-72


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-03-31


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-04-21


Protokoll

Välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll publiceras inte på grund av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kapitel


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan