Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Samhällsbyggnadsnämnden
Datum för sammanträde
2021-04-26

Paragrafer

§41-53


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-04-27


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-05-18


Protokoll

Protokoll SBN 2021-04-26


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Markus Fjellsson

markus.fjellsson@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Markus FjellssonTillbaka till den officiella anslagstavlan