Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Välfärdsnämnden
Datum för sammanträde
2021-04-22

Paragrafer

§§ 27-41


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-04-29


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-05-20


Protokoll

Protokoll VFN 2021-04-22PDF


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan