Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Barn- och utbildningsnämnden
Datum för sammanträde
2021-04-28

Paragrafer

§40-51


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-04-30


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-05-21


Protokoll

Protokoll BOUN 2021-04-28


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Karin Atienza Cortes

karin.atienzacortes@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Karin Atienza Cortes

karin.atienzacortes@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan