Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Kommunfullmäktige
Datum för sammanträde
2021-05-31

Paragrafer

§ 49-67


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-06-03


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-06-24


Protokoll

Protokoll KF 2021-05-31


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Linda Ökvist

linda.okvist@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Linda Ökvist

linda.okvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan