Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Välfärdsnämndens myndighetsutskott
Datum för sammanträde
2021-06-03

Paragrafer

§§94-122


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-06-03


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-06-24


Protokoll

Protokoll Välfärdsnämndens mynidhetsutskott publiceras inte på grund av sekretess enligt 26 kap Offentlighets och sekretesslagen


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan