Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Välfärdsnämnden -extra möte
Datum för sammanträde
2021-06-08

Paragrafer

§§ 56-58


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-06-09


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-06-30


Protokoll

Välfärdsnämndens protokoll publiceras inte på grund av sekretess enligt 26 kap. Offentlighets- och sekretesslagen.
(individsekretess)


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan