Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Kommunstyrelsen
Datum för sammanträde
2021-07-05

Paragrafer

§ 133-135


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-07-06


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-07-27


Protokoll

Protokoll KS 2021-07-05


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Linda Ökvist

linda.okvist@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Linda Ökvist

linda.okvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan