Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Välfärdsnämndens myndighetsutskott -extra möte
Datum för sammanträde
2021-07-15

Paragraf

§126


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-07-15


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-08-05


Protokoll

Protokoll Välfärdsnämndens myndighetsutskott publiceras inte på grund av sekretess enligt 26 kapitlet 1 § Offentlighets- och sekretesslagen


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan