Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Jävsnämnden
Datum för sammanträde
2021-07-13

Paragrafer

§7


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-07-16


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-08-06


Protokoll

Protokoll JN 2021-07-13


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Markus Fjellsson

markus.fjellsson@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Markus Fjellsson
Tillbaka till den officiella anslagstavlan