Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Jävsnämnden
Datum för sammanträde
2021-08-31

Paragrafer

§8-9


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-09-03


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-09-24


Protokoll

Protokoll JN 2021-08-31


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Markus Fjellsson

markus.fjellsson@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Markus Fjellsson
Tillbaka till den officiella anslagstavlan