Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Välfärdsnämndens myndighetsutskott
Datum för sammanträde
2021-09-09

Paragrafer

§§ 154-168


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-09-09


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-09-30


Protokoll

Välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll publiceras inte på grund av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen.


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan