Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde
2021-09-13

Paragrafer

§136-156


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-09-15


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-10-06


Protokoll

Protokoll KS 2021-09-13


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan