Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Välfärdsnämnden (extra möte)
Datum för sammanträde
2021-09-28

Paragraf

§ 76


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-09-28


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-10-20


Protokoll

Välfärdsnämndens protokoll § 76 omfattas av sekretess enligt 26 § Offentlighets- och sekretesslagen, och publiceras därför inte.


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan