Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Välfärdsnämnden
Datum för sammanträde
2021-09-23

Paragrafer

§§ 67-75


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-09-30


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-10-23


Protokoll

Protokoll Välfärdsnämnden 2021-09-23 Pdf, 542.7 kB.


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan