Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Kommunfullmäktige
Datum för sammanträde
2021-09-27

Paragrafer

§78-91


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-10-01


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-10-22


Protokoll

Protokoll KF 2021-09-27 Pdf, 1.4 MB.


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Fredrick Göthberg

Fredrick.gothberg@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

Fredrick.gothberg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan