Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Välfärdsnämndens myndighetsutskott
Datum för sammanträde
2021-10-07

Paragrafer

§§170-178


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-10-07


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-10-28


Protokoll

Välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll publiceras inte på grund av sekretess enligt Offentlighet- och sekretesslagen 26 kapitel


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan