Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Kommunstryrelsen
Datum för sammanträde
2021-10-11

Paragrafer

§157-172


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-10-14


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-11-04


Protokoll

Protokoll KF 2021-10-11 Pdf, 1.1 MB.


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan