Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Kommunstyrelsen
Datum för sammanträde
2021-11-15

Paragrafer

§173-210


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-11-24


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-12-15


Protokoll

Protokoll KF 2021-11-15 Pdf, 1.3 MB.


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Fredrick Göthberg

Fredrick.gothberg@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

Fredrick.gothberg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan