Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Välfärdsnämnden
Datum för sammanträde
2021-11-18

Paragrafer

§§ 88-97


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2021-11-25


Datum då tillkännagivandet tas ned

2021-12-17


Protokoll

Protokoll Välfärdsnämnden


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan