Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Välfärdsnämndens myndighetsutskott extra möte
Datum för sammanträde
2022-01-05

Paragrafer

§ 1


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-01-05


Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-01-26


Protokoll

Välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll publiceras inte på grund av sekretess enligt 26 kapitlet Offentlighets- och sekretesslagen


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan