Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Valnämnden
Datum för sammanträde
2022-04-26

Paragrafer

§10-14


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-05-03


Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-05-25


Protokoll

Protokoll VN 2022-04-26 Pdf, 940.8 kB.


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Fredrick Göthberg

Fredrick.gothberg@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

Fredrick.gothberg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan