Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Barn- och utbildningsnämnden
Datum för sammanträde
2022-04-29

Paragrafer

§53-66


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-05-04


Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-05-26


Protokoll

Protokoll BOUN 2022-04-29 Pdf, 925.7 kB.


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan