Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Välfärdsnämndens myndighetsutskott
Datum för sammanträde
2022-05-05

Paragrafer

§§ 79-92


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-05-05


Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-05-26


Protokoll

Välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll publiceras inte på grund av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kapitel.


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Monica Nordqvist

Monica Nordqvist@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan