Publicerad:

Tillkännagivande

Instans
Kultur- och fritidsnämnden
Datum för sammanträde
2022-05-11

Paragrafer

§22-31


Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-05-13


Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-06-04


Protokoll

Protokoll KFN 2022-05-11 Pdf, 947.8 kB.


Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal


Sekreterare

Fredrick Göthberg

Fredrick.gothberg@munkedal.se


Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

Fredrick.gothberg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan