Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Valnämnden

Datum för sammanträde

2022-05-24

Paragrafer

§10-15

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-06-13

Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-07-04

Protokoll

Protokoll VN 2022-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

markus.fjellsson@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Markus Fjellsson
Tillbaka till den officiella anslagstavlan