Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde

2022-06-15

Paragrafer

§73-87

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-06-17

Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-07-09

Protokoll

Protokoll BOUN 2022-06-15 Pdf, 804 kB.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Sabina Trohne

sabina.trohne@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan