Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Samhällsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträde

2022-06-17

Paragrafer

§55-67

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-06-18

Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-07-09

Protokoll

Protokoll SBN 2022-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Markus Fjellsson

markus.fjellsson@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Markus Fjellsson
Tillbaka till den officiella anslagstavlan