Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Välfärdsnämnden

Datum för sammanträde

2022-06-16

Paragrafer

§48-58

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-06-20

Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-07-12

Protokoll

Protokoll VFN 2022-06-16 Pdf, 1017.1 kB.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Fredrick Göthberg

fredrick.gothberg@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan