Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Valnämnden

Datum för sammanträde

2022-06-21

Paragrafer

§21-25

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2022-06-21

Datum då tillkännagivandet tas ned

2022-07-12

Protokoll

Protokoll VN 2022-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Markus Fjellsson

markus.fjellsson@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Markus Fjellsson
Tillbaka till den officiella anslagstavlan